Date statistice

Cadre didactice din instituție:

Am creat un plan de atragere şi stimulare a cadrelor necesare grădiniţei. Implementarea acestuia presupune selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea şi evaluarea permanentă a performanţelor, pentru a se verifica dacă sînt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi sînt parte a managementului resurselor umane.

Acest plan este elaborat în concordanţă cu planul strategic al instituţiei. Pe măsură ce grădiniţa identifică noi oportunităţi de dezvoltare, acestea sînt corelate cu potenţialul uman şi tehnic al instituţiei.

Este îmbucurător faptul că cadrele didactice debutante s-au încadrat activ, profesional în lucrul educativ-instructiv cu preșcolarii.

  1. Conform studiilor13-superioare3 medii speciale; 1 studentă anul IIIgrad didactic II – 8;

  2. Conform studiilor pedagogice: superioare preșcolare-7; superioare pedagogice-7; medii preșcolare-3;

  3. Conform stagiului pedagogic: pînă la 5 ani – 5; 5-15 ani – 5; mai mult de 15 – 7.

15 educatori

1 Conducător de muzică

1  Metodist

Total: 17 cadre pedagogice

 

 

 

Capacitatea instituţiei:

Nr d/o

Întemeere / fond; aria grădiniţei

Capacitatea după proiect

Real

În ce scop utilizarea grupelor la moment

Grupe

Copii

Grupe

Copii

1.

1978

7164 m²

12

240

9

257

3 grupe sunt reorganizate din grupe fără dormitor în grupe cu dormitor.