Strategia de dezvoltare

Procesul educațional (predare – învățare – evaluare)

Puncte tari:

Sunt create condiții favorabile pentru educarea și instruirea copiilor.

Cadrele didactice au fost fameliarizate și instruite la aplicarea instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală.

Rezultatele evaluării copiilor au demonstrat că copiii sunt bine pregătiți pentru școală.

Oportunități:

Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală asigură monitorizarea gradului de dezvoltare a fiecărui copil despre progresul lui de dezvoltare, permite ghidarea educatorului în procesul de planificare, asigură o legătură între grădinițăși școală.

Puncte slabe:

Grupele sunt suprasolicitate cu copii.

În 3 grupe din cele 9 lucrează cîte un educator, fapt ce micșorează eficiența educării și instruirii copiilor.

Amenințări:

Necesită să fie selectați indicii reprezentativi pentru zonele evolutive majore pentru toate vârstele.

Suprasolicitarea grupelor cu copii nu permite realizatea totalmente a scopului urmărit ce ține de diferențierea și individualizarea procesului educațional.

Obiective proiectate pentru anul de studii 2017-2018:

Modalități de realizare a educației ecologiceîn instituția de educație timpurie.

Parteneriatul grădiniță-familie în educarea modului sănătos de viațăla copii.

Dezvoltarea creativității la copii de vîrstă timpurie.